INNOVUM lahko izboljša aktivacijo talentov

Še posebej v časih, kot je sedanji izbruh krize zaradi virusa COVID-19, so inovacije potrebne bolj kot kdajkoli. Ne le podjetja, podjetniki, izobraževalne ustanove in vladne službe, tudi Podim se sooča z velikimi izzivi v boju zoper negotovost. Zagotovo vemo le to, da bosta znanje in prebojna tehnologija ključna za inoviranje v iskanju novih rešitev.

 

V tem trenutku lahko rečemo, da se bo povezovanje startupov, scaleupov, korporacij, investitorjev in strokonjakov zgodilo v digitalni obliki, ki smo jo poimenovali Podim Digital Experience. K sreči je tudi Univerza v Mariboru vir ustvarjanja številnih novih talentov, sposobnih spopasti se z novimi izzivi.

 

Zato verjamemo, da bo k dvigu slovenskega indeksa inovacij prispevala tudi platforma INNOVUM, s katero želi Univerza v Mariboru (UM) zagotoviti razvojni preboj vzhodne kohezijske regije in s tem zmanjšati zaostanek za zahodno kohezijsko regijo. Po evropskem pregledu inovacij se je ta indeks v letu 2019 zmanjšal za 10,6 odstotka, kar je Slovenijo potisnilo iz druge najmočnejše skupine močnih inovatorjev v skupino zmernih inovatorjev.
Univerza v Mariboru se bolj kot kdaj koli prej zaveda, da slovensko inovacijsko okolje vse bolj zaostaja za evropskim povprečjem, hkrati pa se povečujeta svetovna konkurenčnost in tehnološki napredek. UM se dobro zaveda svoje proaktivne vloge pri razvoju regije. Zato je INNOVUM skupaj z ustanovitvijo Tehnološko inovacijskega centra osrednji projekt sedanjega rektorja UM prof. dr. Zdravka Kačiča.
Skupaj s Podimom, najvplivnejšim startup & tech dogodkom v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, ne glede na to, ali bo ta potekal online ali v živo, bi INNOVUM lahko tudi okrepil aktivacijo talentov in pomagal okrepiti vlogo Maribora med mesti drugega razreda.

 

Zagotoviti infrastrukturo in kompetentne strokovnjake
INNOVUM je rešitev potreb gospodarstva, pravi prof. dr. Miralem Hadziselimovic, prorektor UM, odgovoren za infrastrukturo: “Predvsem mala in srednje velika podjetja nimajo razvojnih oddelkov in lastnega osebja ter raziskovalne infrastrukture za doseganje razvoja svojih izdelkov, procesov in storitev, mi pa želimo na eni strani zagotoviti infrastrukturo s platformo INNOVUM, na drugi pa človeške vire, saj ima UM približno 1.200 raziskovalcev, ki lahko prinesejo dodano vrednost raziskavam in razvoju za potrebe gospodarstva na vseh prebojnih področjih. “

 

Prorektor Hadžiselimović pravi, da pogosto pride do tega, da podjetja razvijejo polizdelke, polizdelke in polizdelke, ki potem ostanejo v rokah zaradi odsotnosti in razdrobljenosti razvojnih potencialov. “Zato želimo narediti korak naprej s komercializacijo in trženjem podpornega okolja, da bodo izdelki naredili za resnično življenje, bili na policah, predvsem v tujini in na ta način dali dodano vrednost našemu gospodarstvu,” pravi prorektor Hadziselimovic.

 

Vesel je, da je UM že predstavil platformo INNOVUM ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku: “Platforma je podprta, naši nameni so bili prepoznani.”

 

Prorektor Univerze v Mariboru prof. dr. Miralem Hadziselimovic: “Platforma je podprta, naši nameni so bili prepoznani.”

 

Razvoj superračunalnika je že razširitev INNOVUM-a
Med projekti, ki bodo tvorili INNOVUM, je že projekt HPC-RIVR z razvojem superračunalnika v Mariboru, ki naslavlja področji umetne inteligence in digitalizacije sodobne družbe. Sledila bo tudi vzpostavitev raziskovalne infrastrukture, ki bo po načelu odprtega vstopa na voljo zainteresiranemu gospodarstvu. To pomeni tudi gradnjo objektov, nabavo opreme in zagotovitev ustreznih človeških virov.

 

Univerza v Mariboru želi tudi vso opremo in mehanizme postaviti v lokalna okolja, kjer je to potrebno. Za Maribor partnerstvo Podima in INNOVUM-a pomeni tudi okrepitev vloge mesta med mesti drugega reda, saj poročilo Startup Europe Partnership, ki ga je novembra 2018 izdal Evropski parlament, razkriva, da bo v naslednjih nekaj letih v Evropi približno 50 velikih mest prevladovalo na področju inovacij v gospodarstvu, medtem ko bo manjša mesta, tako imenovana mesta drugega reda, ogrožena zaradi marginalizacije, s čimer se bo razkorak med mesti prvega in drugega reda še povečal.

 

Cilj je ustvariti okolje, ki bo ohranjalo mlade doma
Z izjavo, da UM ustvarja dobre “izdelke”, Miralem Hadžiselimović misli na diplomante tehničnih področij, ki se brez težav zaposlijo doma in v širših regijah. “Toda mladi odhajajo, ker tukaj nimajo priložnosti za delo na visokotehnoloških delovnih mestih in ker so naši izdelki z nizko dodano vrednostjo, delodajalci tudi ne morejo zagotoviti ustreznih plač,” pravi prorektor.

Da je prav izobražena delovna sila tisti adut, zaradi česar smo dobili neposredno tujo investicijo, tovarno Magne v Hočah, je na nedavnem srečanju direktorjev in managerjev, kjer je UM predstavila projekt INNOVUM, poudaril minister Zdravko Počivalšek in dodal, da je naloga države, da ustvari pogoje za nova delovna mesta in okolje, ki bo mlade družine zadrževalo v domovini.

Prepričan je, da je ključno prav vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije: “Prehajamo iz komercializacije mišic v komercializacijo možganov in to je edina prava pot do višje dodane vrednosti.”

Related Posts