Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

Podim organizatorji

Start:up Slovenija

Podjetniška miselnost, motiviranost in prepričanje, da podjetništvo rešuje probleme družbe, nas že od leta 2004, ko smo začeli razvijati Start:up Slovenija, ženejo k soustvarjanju startup ekosistema. Zato Start:up Slovenija danes razvijamo z ambicijo, da postane vozlišče start-up ekosistema. Naše poslanstvo so informiranje, promoviranje, navdihovanje, povezovanje, sodelovanje in spreminjanje.

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij ter je tudi nosilec ključnih produktov za startup podjetja: P2, SK75 in SI-SK. Deluje kot izvajalska agencija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vizija ministrstva za naslednja obdobja je podpora nadaljnji krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in ofenzivno spreminjanje strukture slovenskega gospodarstva v strukturo, čim bolj prilagojeno zahtevam globalne ekonomije.

Evropski strukturni in investicijski skladi

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi ``de minimis`` sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Startup Europe Networks

Poslanstvo Startup Europe Networks je navdahniti, povezovati in rasti znotraj startup ekosistemov v regiji. Povezujemo se z največjimi umi iz Srednje in Vzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, da navdihujemo mlade startupe z znanjem in izkušnjami. Tudi povezujemmo in usklajujemo priložnosti medsebojnih sodelovanj med startupi skozi zagotavljanje strokovnih znanj in nasvetov, ki jih potrebujejo. Pospešujemo pa tudi regionalno rast in dvigujemo potencial regije, da postane vodilno startup vozlišče prihodnosti.

Join us at 5th Wellexpo Sumer Workweek Sept 5-9 2018.