Emilija Stojmenova Duh

“Brez pravih kadrov je vsaka tehnologija neuporabna.”

Dr. Emilija Stojmenova Duh je izredna profesorica na Fakulteti za elektrotehniko ljubljanske Univerze. Je tudi vodja javnega, zasebnega, ljudskega partnerstva Digital Innovation Hub – 4P DIH, katerega glavni cilj je ozaveščanje in zagotavljanje storitev za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in študij primerov na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Je ustanoviteljica in koordinatorka nacionalne mreže FabLab, tehnične prototipne platforme za inovacije in izume, ki spodbuja lokalno podjetništvo Slovenije. Njeno delo se osredotoča predvsem na področja odprtih inovacij, soustvarjanja, oblikovanja, osredotočenega na uporabnika in digitalizacije za razvoj. Emilija je bila v letu 2021 nominirana za Žensko leta, prestižno nagrado, namenjeno uspešnim in ambicioznim Slovenkam.