Aleksandra Petkov Georgieva

Aleksandra Petkov Georgieva je izkušena korporativna inovatorka, ki v banki Raiffeisen Bank International AG skrbi za razvoj novih poslovnih modelov. Nekoč je bila vodja projektov pri Mediaplanet, spletni novičarski agenciji, specializirani za objavljanje nišnih tem v sektorjih kot so zdravstvo, proizvodnja in podobno. Aleksandra je tudi gostujoča predavateljica na Fakulteti za inovacije in podjetništvo na ameriški univerzi v Združenih Emiratih.