Matija Gatalo

Matija Gatalo je soustanovitelj in generalni direktor podjetja ReCatalyst, ki revolucionira način izdelave katalizatorjev gorivnih celic. Ima doktorat kemijskih znanosti na področju gorivnih celic s protonsko izmenjevalno membrano. Kot podoktorski raziskovalec tesno sodeluje z Nacionalnim inštitutom za kemijo.