Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Intervju >Startupi nas mečejo iz cone udobja

Startupi nas mečejo iz cone udobja

Inovativno Vigo zavarovanje za motocikle je plod uspešnega sodelovanja uveljavljene zavarovalnice in startupa, ki se je staklo na Insuretech inovacijskem dogodku v Tovarni podjemov, podjetniškem inkubatorju Univerze v Mariboru.

S sodelovanjem z Movalyse d.o.o. je Zavarovalnica Sava lani motoristom v Sloveniji ponudila najnaprednejše zavarovanje motorjev, ki vključuje zavarovanje proti kraji in požaru, ter nudi samodejni SOS v primeru najhujšega.

O priložnostih, uspehih, prednostih in koristih ter tudi o morebitnih pasteh partnerstev med korporacijami in startupi v intervjuju govorita Miha Pahulje, član uprave Zavarovalnice Sava, in Rok Upelj, soustanovitelj in direktor startupa Movalyse.

 

Miha Pahulje, član uprave Zavarovalnice Sava: “Startupi nas mečejo iz cone udobja, kjer pa se z njihovo pomočjo vseeno počutimo boljše kot brez njih, ker znajo reagirati hitreje in spretneje.”

Startupi in tudi scaleupi so postali dragocen vir za korporacije, ki lahko z njihovo pomočjo zagotavljajo inoviranje in posledično rast. Tudi poslovna kultura v uveljavljenem podjetju naj bi se s pomočjo startupov in scaleupov dvignila na neko novo raven. V kolikšni meri je sodelovanje Zavarovalnice Sava z Movalysem morda že spremenilo korporativno kulturo v Zavarovalnici? 

Miha: “Sodelovanje z Movalyse je močno pospešilo spremembo naše korporativne kulture inoviranja. Kulturo inoviranja tudi s pomočjo in sodelovanjem s startupi uspešno prenašamo na širši krog zaposlenih, kjer trenutno delujemo tako v smeri izvajanja pospešene digitalizacije kot tudi predvsem v smeri izboljšanja uporabniške izkušnje zavarovancev tam, kjer prav zavarovanci prepoznavajo dodane vrednosti. To pa pomeni od manjših izboljšav pa do bistveno bolj ambiciozno zastavljenih projektov inoviranja.

S to uspešno zgodbo smo potrdili, da je skupaj s startupom možno ustvariti nekaj novega, inovativnega in uporabnega za zavarovance, ki od zavarovalnice pričakujejo pomemben premik v času in več dobrih praks, kjer bodo njihove sodobne potrebe najbolj v ospredju, predvsem pa rešitev zavarovalnice, ki odgovarja na te potrebe dovolj kvalitetno.”

“Zaupanje zgradijo ljudje, ne podjetja”

Dejstvo je, da prihajate iz različnih svetov, zato – koliko prilagajanja je bilo potrebnega in kako ste uspeli vzpostaviti medsebojno zaupanje, ki je ključno za uspeh posla? 

Miha: “Prilagajanja je bilo veliko na obeh straneh, so pa že prvi koraki sodelovanja sprožili pravo kemijo med nami. Medsebojno zaupanje smo gradili od začetka, ga potrjevali že tekom pilotnega projekta in ga še naprej gradimo preko vzajemnega spoštovanja in odličnega sodelovanja v skupno dobro. Smo se praktično zlili v eno ekipo, kjer prav vsak posameznik dela strokovno odlično in daje – ekipi najprej – najboljše možno, kjer so vsa delovanja usmerjena k doseganju skupnega cilja.”

Rok: “Kar se nas tiče, je bilo prilagajanja pravzaprav manj od pričakovanj. Na začetku smo se res bali, še posebej, ko se je vključilo toliko ljudi, s katerimi na začetku nismo imeli kontakta. Bi pa izpostavil dva razloga, po mojem mnenju ključna, ki sta olajšala prilagajanje in sodelovanje: prvič, z obeh strani je bil močan interes za sodelovanje, hkrati pa se je vsem zelo mudilo, zato preveliko kompliciranje sploh ni bilo možno, in drugič – kjer je bilo le mogoče, smo komunicirali le z omejenim številom ljudi, ki so potem zadeve interno usklajevali naprej. 
Zaupanje je pa enostavno potrebno zgraditi in zgradijo ga ljudje, ne podjetja – tudi v našem primeru je bilo tako.”

Za startupe praviloma velja, da so zanje zanimive izkušnje uveljavljenih podjetij, njihovo zaledje strank, resursi, tudi finance. Rok, kaj je za vas najbolj dragocenega doslej prineslo sodelovanje z Zavarovalnico Sava in kaj še obeta? 

“Celoten aspekt znanja in predvsem celostne infrastrukture, marketinške, prodajne, tehnične in druge, ki jo zagotavlja korporacija, je za startup neprecenljiv. Ključno vprašanje je predvsem, ali je izmenjava informacij ter znanj dovolj enostavna in hitra, da startupu ne vzame več energije in zagona, kot prejme koristi.

V dotičnem primeru so na Zavarovalnici Sava hitro dojeli, kako uskladiti komunikacijo na način, da mi čim manj čutimo njihova interna usklajevanja, ki so v korporaciji neizogibna. Če izpostavim najbolj dragocene koristi, ki smo jih prejeli do tega trenutka, so to gotovo prodajni in marketinški kanali ter celovito tehnično znanje priprave zavarovalniških produktov.”

Bolj suvereno in z upravičeno visokimi pričakovanji

Verjetno bo o pravih učinkih partnerstva mogoče govoriti šele čez nekaj časa, a kaj je o moči tega partnerstva že mogoče reči?       

Miha: “Partnerstvo je prineslo številne izzive, prav vse smo reševali sproti sporazumno in deloma s kompromisi na eni in drugi strani. Pojem izkustvenega partnerstva, torej ne nujno na papirju, nam zagotavlja dobro izhodišče pri prihodnjih drugih podobnih projektih. Hkrati pa upamo, da se bo čez čas pokazalo še več pozitivnih učinkov prav tega partnerstva.

Rok: “Trenutno lahko rečemo le to, da lahko korporacija in startup uspešno in enakovredno sodelujeta ter izmenjujeta znanje in verjamemo, da so nadaljnje možnosti izjemne. Vemo, da smo oboji dali vse od sebe za uspešen in vitek zagon produkta na trg, ta bo tudi odgovoril, ali smo naredili vse pravilno in ali je smiselno nadaljevati v isti smeri.”

Rok Upelj, Movalyse: “Ukvarjajte se s tistim, v čemer ste najboljši in iščite partnerje, ki so komplementarni.

Katera znanja, veščine je Zavarovalnica Sava v največji meri lahko prevzela od ekipe Movalysa in obratno? Oziroma – kaj je v skupni inovacijski proces prispevala ekipa Zavarovalnice Sava, kaj ekipa Movalysa? 

Miha: “Ekipa Zavarovalnice Sava je odlično tehnološko znanje Movalysa dopolnila s svojim zavarovalniškim znanjem ter obratno. S sodelovanjem že skozi pilotni projekt smo raziskali manjkajoče vsebine in dopolnili oziroma sestavili zgodbo tako, da smo pravočasno zaznali in zato vedeli, kje so bile težave in jih sproti odpravili.

Skozi testiranja so tako številni uporabniki prispevali k oblikovanju končnega produkta, ki je tako dejansko odsev njihovih potreb in jim ponuja uporabno in zato zanje vredno rešitev. Na lansiranje novosti na trg smo tako stopili suvereno in z upravičeno visokimi pričakovanji.”

Razmere se spreminjajo, treba se jim je prilagajati

Zametek vašega sodelovanja je v Insurtech Inovacijskem vikendu v Tovarni podjemov jeseni 2017, ko je ekipa Movalyse sicer predstavljala črno skrinjico za motoriste. Sodelovanje se je stkalo in, kot rečeno, Vigo zavarovanje proti kraji motocikla je njegov rezultat. Kako ključni so takšni dogodki za tkanje medsebojnih odnosov dveh različnih svetov? 

Miha: “Taki dogodki predstavljajo pomemben most med obema svetoma. Tako lahko hitreje in tudi kvalitetneje vzpostavimo prve kontakte z javnostmi, kjer prepoznavamo enak poslovni interes. Spoznavamo morebitne nove partnerje, ki nam lahko pomagajo pri razvoju novih rešitev, ne nujno vedno na svojem primernem področju. Novi partnerji lahko prinesejo dodano vrednost tako za naše stranke in kot tudi za naše zaposlene.”

Rok: “Z vidika startupa je najpomembneje, da na začetku pridobi vsaj načelno podporo vseh odločevalcev v korporaciji. Če so torej na teh dogodkih odločevalci, kot je bilo v primeru Insurtech vikenda, je to idealno, če ne, pa je vprašljivo, kaj se zares da doseči.”

Sodelovanje med Zavarovalnico Sava in startupom Movalyse

A vendar – za pivotiranje ideje je šlo, od črne skrinjice do zavarovanja proti kraji. Pivotiranje ideje v startup svetu ni redko, v svetu uveljavljenih korporacij verjetno bolj, kajne, Miha? 

Miha: “To do neke mere drži. V preteklosti je bilo v večjih, že uveljavljenih podjetij tega manj, v zadnjem času pa se tudi mi soočamo s tem, da tekom razvoja nekega produkta ugotovimo, da smer, po kateri smo prvotno načrtovali, ni prava in takrat je potrebno hitro reagirati in spremeniti produkt, poslovni model …, saj vztrajanje pri začrtanem ne bo dalo željenih rezultatov. Razmere se hitro spreminjajo in temu se je potrebno sproti prilagajati.”

“S startupi se počutimo bolje kot brez njih”

Kaj lahko svetujeta, vsak s svojega zornega kota, uveljavljenim podjetjem in startupom glede medsebojnega sodelovanja, njegove vrednosti, učinkov … predvsem za udeležence PODIM-a, ki je odlična platforma za mreženje? 

Miha: “Verjetno niso vsa velika podjetja rojena pod srečno zvezdo, da že takoj naletijo na startup podjetje, s katerim si želijo sodelovanja tudi v prihodnje. Zavarovalnica Sava je naletela na prav takega. Z Movalyse si želimo nadaljevati sodelovanje na še več izzivih in na še več trgih.  

Ker so srečne zgodbe namenjene pogumnim in drznim, verjamem, da se to dogaja prav takim. Uveljavljenih konceptov inoviranja se s startupi velike korporacije učimo hitreje. Mečejo nas iz cone udobja, kjer pa se z njihovo pomočjo vseeno počutimo boljše kot brez njih, ker znajo reagirati hitreje in spretneje.”

Rok: “Ukvarjajte se s tistim, v čemer ste najboljši in iščite partnerje, ki so komplementarni. Z vidika startupov gotovo še to, da ne izgubljajte časa, če vidite, da se zadeve ne premaknejo oziroma ni podpore ključnih odločevalcev. Če ste v dvomu, je ni. Mihi bi se zahvalil za kompliment in ga morda le nekoliko popravil – namreč ne gre za srečo, temveč za aktiven pristop s strani Zavarovalnice Sava ter nadaljnjo podporo in zaupanje, zaradi katere tudi mi lažje upravičimo zaupanje. Verjamem, da smo pravzaprav šele v uvodu uspešne zgodbe, ki jo pišemo skupaj.”

Add Comment