Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Claudia Prüggler
speaker_info

About The Speaker

Claudia Prüggler

Claudia je direktorica Lakeside Labs, odgovorna za finančna in pravna vprašanja, vodi pa tudi korporativni in poslovni razvoj ter odnose z javnostmi. Ima več kot 15 let izkušenj v kontrolingu in z gospodarskimi vprašanji evropskih ter nacionalnih projektov, vključno s pravicami glede intelektualne lastnine. Pred tem je bila skrbnica strank informacijsko-komunikacijskih omrežij v prodajni službi Siemensa.