Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Africa Arevalo Gomez
speaker_info

About The Speaker

Africa Arevalo Gomez

Africa je vodja razvoja strateškega partnerstva v tehnološkem podjetju Wellness TechGroup. Izvaja projekte v mednarodnem okolju in ima bogato znanje s področja prodaje. Za njo je vrsta uspešnih projektov v IT sektorju s poudarkom na energiji in pametnih mestih. Africa ima bogate izkušnje v celotnem prodajnem procesu, od začetnega razvoja in izvajanja poslovnega načrta in poslovne strategije, oblikovanja tržnih kampanj, vzpostavljanja strateških partnerstev in vse do izvajanja prodaje (B2B, B2C). Zna dosegati najboljše rezultate, pogosto z minimalnimi sredstvi.