Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Aleksandra Lobnik
speaker_info

About The Speaker

Aleksandra Lobnik

Dr. Aleksandra Lobnik je profesorica na Univerzi v Mariboru in direktorica IOS, Inštituta za okoljevarstvo in senzorje. Leta 2001 je ustanovila Center za senzorsko tehnologijo v okviru Tehniške fakultete Univerze v Mariboru. Je avtorica več kot 100 znanstvenih člankov, objavljenih v znanstvenih periodičnih publikacijah in prispevkov na konferencah in simpozijih. Vodila je številne nacionalne in mednarodne projekte, redno je vabljena kot gostujoča profesorica na številne univerze. Je avtorica / soavtorica 4 patentov in ima 4 patentne prijave na slovenskem uradu za intelektualno lastnino.