Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Bojan Suvorov
speaker_info

About The Speaker

Bojan Suvorov

Bojan Suvorov je magister strojništva in bivši direktor službe vlade za razvoj in evropsko politiko. Pred tem je bil državni sekretar za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Zadolžen je bil tudi za izvajanje evropske kohezijske politike preko čezmejnih programov tako imenovane pobude Skupnosti INTERREG.