Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Christian Busch
speaker_info

About The Speaker

Christian Busch

»Innovation is not a “nice to have” anymore, but a necessity that needs to be cultivated across the organization.«

Christian je mednarodno znan ustanovitelj, govorec in strokovnjak na področju inovacij, namensko usmerjenega vodenja, družbenega vpliva in podjetništva. Je eden izmed Top 99 vplivnih oseb Diplomatic Courier-ja, ki ga je Thinkers50 uvrstil med najboljših 30 vodstvenih mislecev. Prav tako je podpornik Inštituta za svetovno gospodarstvo (Institute for the World Economy), eden izmed Davos 50 in član Royal Society of Arts. Soustanovil je Sandbox Network, svetovno skupnost mladih inovatorjev, pa tudi Leaders on Purpose, organizacijo, ki združuje direktorje podjetij Fortune 500.