Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Christina Hirschl
speaker_info

About The Speaker

Christina Hirschl

Christina Hirschl trenutno deluje kot vodja oddelka za raziskovanje senzorjev in sistemske integracije v podjetju Silicon Austria Labs GmbH. Christina raziskuje elektronske sisteme, zlasti vede o materialih in eksperimentalno fiziko. Eno njenih novih področij zanimanja je kvantno zaznavanje.