Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Christofer David
speaker_info

About The Speaker

Christofer David

Christofer je podpredsednik za globalni razvoj v Kapsch TrafficCom AG. Z izkušnjami na področju razvoja programske opreme in tehnologije je vešč vitkega in agile razvoja, SCRUM-a, kanbana, vodenja ekip, upravljanja in razvoja kadrov ter programske arhitekture.