Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Dr. Samo Peter Medved
speaker_info

About The Speaker

Dr. Samo Peter Medved

Dr. Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Maribor, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in deluje na področju gradbeništva že skoraj 30 let. Kot dolgoletni projektant na področju gradbeno-inženirskih objektov, dolgoletni direktor in solastnik enega največjih inženirskih podjetij v Sloveniji – podjetja Lineal, je sodeloval pri najzahtevnejših projektih v Sloveniji in tujini. Aktiven je tudi v strokovni sferi in dejaven v Inženirski zbornici Slovenije, kjer zaseda mesto predsednika upravnega odbora matične sekcije gradbenikov, je član UO Združenja za svetovalni inženiring pri GZS in ustanovitelj ter član UO združenja SIBIM – združenja za informacijsko modeliranje gradenj v Sloveniji in eden od pobudnikov začetka digitalizacije gradbenega sektorja v Sloveniji. Je predsednik programskega sveta na Fakulteti za gradbeništvo, promet in arhitekturo v Maribor in član programskega sveta Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije. Prav tako je bil vodja delovne skupine avtorjev, ki je pripravila strateški dokument Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja Slovenije.

Website: www.maribor.si