Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Jenny Fielding
speaker_info

About The Speaker

Jenny Fielding

“Diverse teams bring a unique perspective to the table and have been shown to produce better company outcomes.”

Jenny je ustanoviteljica in investitorka, ki podpira ustanovitelje z ljubeznijo, denarjem in skupnostjo. Je generalna direktorica Techstars New York, kjer je odgovorna za vodenje programa. Je tudi ustanoviteljica in generalna partnerica pri The Fund, prvem skladu, ki vlaga izključno v newyorška podjetja. Njen portfelj vključuje več kot 140+ tehnoloških podjetij. Pred tem je vodila korporativne posle in digitalne inovacije pri BBC Worldwide, kjer je izvajala strateške naložbe in vodila posle za razvoj poslovanja. Ustanovila je tudi več tehnoloških podjetij, med katerimi najbolj izstopa Switch-Mobile, mobilno VoIP podjetje, katerega je leta 2009 prevzela druga družba.