Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Leanne Kemp
speaker_info

About The Speaker

Leanne Kemp

Leanne je ustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja Everledger in glavna podjetnica v Queenslandu. Je pomembna osebnost v tehnološkem sektorju. Leanne je so-predsednica sveta Svetovnega ekonomskega foruma o prihodnosti proizvodnje in sodeluje v svetu Global Future na področju blokchaina. Vodi tudi delovne tokove v poslovnem svetu Global Blockchain, je so-predsednica akcijske skupine za trajnostno trgovino pri World Trade Board in je v odboru svetovalcev IBM Blockchain Platform. Prejela je številne nagrade: AIM Global Allan Gilligan Award 2019, Advance Global Australian Awards 2018 za tehnološke inovacije ter naziv inovatorja leta 2016 in 2018 na podelitvi nagrad Women in IT Awards (London). V zadnjem času je bila Leanne imenovana v poslovni svet Global Blockchain kot avstralski regionalni veleposlanik, izredna profesorica na Institute for Future Environment na Tehnološki univerzi Queensland in članica svetovalnega odbora za blokchain Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD ).