Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Maja Tomanič Vidovič
speaker_info

About The Speaker

Maja Tomanič Vidovič

»V podjetništvu moraš biti malo bojevnik.«

Maja Tomanič Vidovič je direktorica Slovenskega podjetniškega sklada. Specializirana je za upravljanje finančnih spodbud in financiranje rasti malih in srednje velikih podjetij. Ima številne domače in tuje izkušnje s področja finančnega managementa MSP-jev, financiranja podjetniškega sektorja, finančnega planiranja in oblikovanja strateških ukrepov pospeševanja razvoja mladih inovativnih podjetij in podjetij s potencialom hitre rasti. Kot predavateljica podjetništva sodeluje z različnimi izobraževalnimi institucijami, prav tako pa je članica različnih strokovnih skupin za finančno načrtovanje podpore podjetniškemu sektorju tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.