Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Maja Tomanič Vidovič
speaker_info

About The Speaker

Maja Tomanič Vidovič

Maja Tomanič Vidovič je specializirana za upravljanje finančnih spodbud in financiranje rasti malih in srednje velikih podjetij. Že med študijem je nabirala izkušnje kot novinarka na nacionalni televizijski postaji RTV Slovenija, kjer je bila zaposlena tudi tri leta po zaključku študija ekonomije. Nato je poklicno pot nadaljevala na ministrstvu, pristojnem za podjetništvo. Opravljala je več različnih funkcij v povezavi s spodbujanjem in promocijo podjetništva, med drugim tudi vodenje sektorja za promocijo podjetništva. Leta 2002 je prevzela mesto pomočnice direktorja Slovenskega podjetniškega sklada in nato leta 2007 postala njegova direktorica. Ima številne domače in tuje izkušnje s področja finančnega managementa MSP-jev, financiranja podjetniškega sektorja, finančnega planiranja in oblikovanja strateških ukrepov pospeševanja razvoja mladih inovativnih podjetij in podjetij s potencialom hitre rasti. Kot predavateljica podjetništva sodeluje z različnimi izobraževalnimi institucijami, prav tako pa je članica različnih strokovnih skupin za finančno načrtovanje podpore podjetniškemu sektorju tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.