Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Melanie Schranz
speaker_info

About The Speaker

Melanie Schranz

Melanie Schranz je višja raziskovalka v Lakeside Labs, ki deluje na projektu CPSwarm v okviru EU H2020. Največ pozornosti pri svojem raziskovalnem delu posveča algoritmom rojev inteligence, koordinaciji in nadzoru algoritmov za senzorska omrežja ter njihovi (grafični) simulaciji.