Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

>PodimDX >Zaradi preglednosti blockchaina trajnostna merila postajajo dejavniki konkurenčnosti

Zaradi preglednosti blockchaina trajnostna merila postajajo dejavniki konkurenčnosti

Ob mnogih prednostih za uporabnike in proizvajalce je globalizacija prinesla tudi nekatere izzive, od katerih v družbeno zavednem uporabniku najbolj odmevata izkoriščanje poceni delovne sile in nepreglednost v oskrbovalnih verigah s hrano, kar pogosto vodi do izkoriščanja različnih »fair trade« blagovnih znamk, ki pa to v resnici niso.

Add Comment